Map

עמוד ראשי
 1. למה החלטנו לבנות את האתר
  1. רובוטים ורובוטיקה
   1. מקור המונח רובוט
  2. זרועות רובוטיות ומניפולטורים
  3. מרכיבים עיקריים של רובוט
  4. שימושי רובוטים בהווה
   1. שימושים בתעשיה
   2. שימושים במחקר
   3. שימושים במשחקים
  5. סיווג רובוטים
   1. דור א'
   2. דור ב'
   3. דור ג'
   4. רובוט חכם
   5. רובוט עתידי

 2. רכיבים
  1. מנועים
   1. מנוע זרם ישר
   2. מנוע זרם ישר חסר מברשת
   3. מנועי צעד
    1. איפיונים של מנוי צעד
    2. סוגים של מנעי צעד
     1. מנועי צעד בעלי מגנטיים קבועים
     2. מנועי צעד דו-קטביי
     3. מנועי צעד בעלי הסתיגות משתנה
   4. מנועי AC
    1. יתרונות
    2. חסרונות
   5. מנועי סרבו
   6. השוואה בין הנעות
  2. תמסורות סוגים ותפקידים
   1. תמסורות להעברת התנועה
   2. מהירות כנגד כוח
    1. מהירות
    2. כוח
  3. תנועה של גופים במרחב ודרגות חופש
   1. סוגי מניפולטורים
    1. מניפולטור קרטזי
    2. מניפולטור כדורי
    3. מניפולטור גלילי
    4. מניפולטור מיפרק-אופקי
    5. מניפולטור מיפרקי-אנכי
   2. סוגים שונים של טפסניות
  4. רכבים אלקטרונים
   1. המעגל החשמלי המורכב
   2. טרנזיסטור
    1. חישוב נקודת עבודה בטרנזיסטור
     1. תיכנון המעגל
     2. ניתוח המעגל המוכן
   3. קבל העקיפה
   4. הגביש והמיקרו מעבד
    1. EyeCon EyeBot
    2. 1HC681Motorola MC
    3. המיקרו בקר 8051
    4. בקרים מסוגStamp
   5. אותות חשמליים
   6. ממסרים
  5. מכבש הידרוולי

 3. חיישנים
  1. חישני אור
  2. חישני חום
   1. נגדים רגישי חום
   2. זוגות טרמיים
  3. חיישן פירו
   1. קרינה אינפרא אדומה
   2. עדשות פרנל
  4. חישן מבוסס על גישה של קיבול
   1. חישן לחץ מבוסס על גישה של קיבול
   2. חיישן תאוצה
  5. חישני טווח
   1. שיטת טריאנגולציה
   2. שיטת פס אור
   3. שיטת זמן מעוף
   4. ניסוי על חיישן 12D2IR-GP

 4. בקרה מהי?
  1. המשוב כפתרון לבעיית בקרה
  2. מערכות בחוג פתוח
  3. היזון קדימה במערכות בקרה
  4. משוב חיובי ושלילי
  5. סוגי בקרה
   1. בקרה יחסית
   2. בקרה אינטגראלית
   3. בקרה יחסית אינטגרלית
   4. בקרה נגזרת
   5. בקרה דו-מצבית
  6. מיקום הבקר במערכות לבקרת תהיליכים

 5. גבול המדע
  1. חידושים אחרונים
  2. ננוטכנולוגיה
   1. ננורובוטיקה
    1. ננואנליזה
    2. שכפול עצמי
  3. רובוטים אוניברסלים

 6. מבוא לבינה מלאכתית
  1. מה זה AI?
  2. סקירה של מה שקיים
  3. מכונות מומחה
  4. ראית מכונה
   1. הקדמה לראית מכונה
  5. אלגוריתמים מתקדמים בבינה מלאכותית
   1. מבוא
    1. אלגוריתם תכנון תנועה
    2. הגדרות
    3. מקרה פרטי של רובוט נקודתי
    4. סכום מינוסקי
   2. תכנון אוניברסלי
  6. החלוצים של האינטלגנציה המלאכותית
   1. צ'רלס באבאג
   2. דניס דידרו
   3. יוברט דרייפוס
   4. מרווין מינסקי
   5. קלוד שנון
   6. אלן טיורינג
   7. ורברט ויגר
  7. זיהוי קול

 7. תחרויות ופרויקטים
  1. תחרות רובונר
   1. מבנה הזירה ותכונותיה
   2. הרובוט
   3. מפרט דרישות
  2. הנחיות שרטוט
   1. שרטוט מלבנים
   2. שערים לוגים
   3. סכימוט לוגיות
   4. רכיבים מסובכים
   5. דלגלגים
   6. פס חיבורים
   7. תרשימי זרימה
  3. תכנית הלימודים החדשה

 8. איך לבנות רובוט
  1. בנה רובוט
  2. רעיונות לרובוטים עם רגליים
  3. שיטות ניהג
   1. ניהוג דיפרנציאלי Diffrantial Drive
   2. ניהוג סינכרוני
   3. ניהוג תלת-גלגלי וניהוג רכבי


למעלה

תגובות בנושא

שם:
אי-מייל: 
*נושא:
*תגובה:
| הקדמה | רכיבים מכניים | חיישנים | בקרה |
| גבול המדע | בינה מלאכותית | תחרויות | איך לבנות רובוט |
| עמוד ראשי | מפת אתר | חיפוש | מילון | גלריה |
| ביבליוגרפיה | קישורים | קבוצות דיון | התחברות |